Bliv medlemaf
Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening

2020
Juniorer, til man fylder 18 år: 50,- kr.
Enlige og familie: 440,- kr.
Pensionister fra 65 år 390,- kr.
For familie og pensionister gælder kontingentet, uanset om der er tale om enlige eller ægtepar.
Man modtager først medlemsbladet, når indbetaling har fundet sted
.